Saturday, March 17, 2018

[TV SERIES] TYRANT SEASON TWO (2)WANNAN FILM MAI SUNA (TYRANT )FILM NE WANDA AKAYI DOMIN MATSALOLIN DA YANKUNAN DUNIYA YAKE CHIKI NA MATSALAR YAN TA'ADDA MASU YADA CHEWA SU MUSULMAI NE KUMA SUNA AIKIN JAHADI NE AMMA KUMA IDAN KA DUBI TA WATA SIGA ZAKAGA CHEWA DUK KARYA CHE KAWAI WASU KE SASU DOMIN SAMUN WANI CHI GABAN RAYUWAR SU KO SAMUN KUDI DOMIN SAMUN MA'ADANAI A WANI GEFEN KASASHEN DAKE DAUKE DA IRIN WADANNAN MATSALOLIN

TYRANT S2-E1

Download Video

TYRANT S2-E2

Download Video


TYRANT S2-E3

Download Video

TYRANT S2-E4

Download Video


TYRANT S2-E5

Download Video

TYRANT S2-E6

Download Video


TYRANT S2-E7

Download Video

TYRANT S2-E8

Download Video


TYRANT S2-E9

Download Video

TYRANT S2-E10

Download Video


TYRANT S2-E11

Download Video

TYRANT S2-E12

Download Video

No comments:

Post a Comment