Monday, March 19, 2018

[TV SERIES] TYRANT SEASON THREE (3)WANNAN FILM MAI SUNA (TYRANT )FILM NE WANDA AKAYI DOMIN MATSALOLIN DA YANKUNAN DUNIYA YAKE CHIKI NA MATSALAR YAN TA'ADDA MASU YADA CHEWA SU MUSULMAI NE KUMA SUNA AIKIN JAHADI NE AMMA KUMA IDAN KA DUBI TA WATA SIGA ZAKAGA CHEWA DUK KARYA CHE KAWAI WASU KE SASU DOMIN SAMUN WANI CHI GABAN RAYUWAR SU KO SAMUN KUDI DOMIN SAMUN MA'ADANAI A WANI GEFEN KASASHEN DAKE DAUKE DA IRIN WADANNAN MATSALOLINTYRANT S3-E1

Download Video


TYRANT S3-E2

Download Video

TYRANT S3-E3

Download Video

TYRANT S3-E4

Download Video

TYRANT S3-E5

Download Video

TYRANT S3-E6

Download Video

TYRANT S3-E7

Download Video

TYRANT S3-E8

Download Video

TYRANT S3-E9

Download Video

TYRANT S3-E10

Download Video

No comments:

Post a Comment